BHP تولید نیکل در استرالیا را به دلیل اشباع اندونزی متوقف می کند


سیدنی – غول معدنی استرالیا BHP تولید داخلی نیکل خود را از اکتبر متوقف خواهد کرد، از جمله تنها کارخانه ذوب فلز کلید باتری در این کشور.

در بیانیه ای به سهامداران در روز پنجشنبه، این تصمیم به دلیل عرضه بیش از حد جهانی که قیمت نیکل را در سال گذشته کاهش داده است، اتخاذ شده است. این مازاد ناشی از افزایش تولید در اندونزی بود، جایی که بسیاری از عملیات ها توسط سرمایه گذاران چینی تامین مالی می شود.دیدگاهتان را بنویسید