بحران آب و هوا در هند: استخراج جدید زغال سنگ با تخلیه سدهای برق آبی توسط امواج گرما گسترش می یابد


بنگال غربی/جارکهند، هند — مانگل مورومو با نوشیدن یک آبجو برنج خنک در بیش از 1000 کیلومتری دهلی نو، هرگز تصور نمی کرد که خود را در مرکز بحران آب و هوایی بزرگ هند ببیند.

مورومو، کشاورز اهل هیراپورا در ایالت جارکند در شرق دور، عضوی از جامعه آدیواسی هند است، گروهی بومی که اعتقاداتش شامل جان گرایی و سبک زندگی پایدار در طبیعت است.دیدگاهتان را بنویسید