15 سال پس از ناآرامی در سین کیانگ، چین در حال مقابله با انتقاد از رژیم بی رحم است.15 سال پس از ناآرامی در سین کیانگ، چین در حال مقابله با انتقاد از رژیم بی رحم است.

دیدگاهتان را بنویسید