کیشیدا از ژاپن از “OECD آسیا” می خواهد که انتقال انرژی را ترویج کند


فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن روز جمعه در حالی که چشم انداز خود را برای “OECD آسیایی” برای کمک به تعیین قوانین و دستورالعمل ها برای انتقال انرژی پاک مطرح می کند، گفت: ژاپن همکاری خود را با سایر دولت های آسیایی در زمینه انرژی پاک تعمیق خواهد داد.

کیشیدا روز جمعه در اجلاس تجاری آسیایی که توسط فدراسیون تجاری ژاپن یا کیدانرن سازماندهی شده بود صحبت می کرد. در این رویداد نمایندگانی از 13 گروه تجاری از 11 اقتصاد آسیایی از جمله شورای چین برای ارتقای تجارت بین المللی، کمیته همکاری اقتصادی فیلیپین و ژاپن و اتاق بازرگانی و صنعت اندونزی حضور داشتند.دیدگاهتان را بنویسید