وزیر اقتصاد اسپانیا گفت: اتحادیه اروپا نباید در مذاکرات درباره خودروهای الکتریکی در چین “ساده لوح” باشد


توکیو — وزیر اقتصاد اسپانیا گفت که اتحادیه اروپا باید در مذاکرات با پکن بر سر واردات خودروهای الکتریکی پس از اعمال تعرفه های موقت قابل توجهی از سوی این اتحادیه بر خودروهای برقی چینی، موضع خود را حفظ کند.

کارلوس کوئرپا، وزیر اقتصاد، تجارت و کارآفرینی اسپانیا، روز پنجشنبه در توکیو به Nikkei Asia گفت: «اتحادیه اروپا در تجارت بین‌المللی مبتنی بر قوانین پیشرفت می‌کند. “اما ما نباید ساده لوح باشیم و باید توجه داشته باشیم که تحت برخی شرایط شرکت های ما در یک زمین بازی برابر بازی نمی کنند.”دیدگاهتان را بنویسید