دولت جدید کارگر بریتانیا قرار است روابط خود را با اتحادیه اروپا و چین احیا کند


لندن – تمرکز اصلی حزب کارگر پس از پیروزی قاطع خود در انتخابات سراسری بریتانیا در روز پنجشنبه، مقابله با بحران هزینه زندگی و خدمات اجتماعی ناموفق خواهد بود، اما به زودی در میان یک جو ژئوپلیتیکی که به سرعت رو به وخامت است، در سیاست خارجی نیز مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

پس از 14 سال حکومت محافظه‌کاران، حزب کارگر از 326 کرسی مورد نیاز برای اکثریت در صبح روز جمعه فراتر رفت و حدود 200 حوزه انتخابیه هنوز اعلام نشده‌اند.دیدگاهتان را بنویسید