حزب کارگر بریتانیا احتمالاً از تجارت چین بر سر حقوق بشر حمایت می کند


لوک دو پولفورد موسس و مدیر اجرایی اتحاد بین پارلمانی در مورد چین است که بزرگترین ابتکار سیاسی جهان در این زمینه است. او قبلاً مؤسسه خیریه ضد برده داری Arise را تأسیس و اداره می کرد.

پیروزی حزب کارگر در انتخابات سراسری روز پنجشنبه به این معنی است که بریتانیا برای اولین بار در 14 سال گذشته یک نخست وزیر چپ میانه در داونینگ استریت خواهد داشت.دیدگاهتان را بنویسید