چین در حدود 2 سال گذشته لای تایوان را با بیشترین پروازهای جت تحت فشار قرار داده است


تایپه — چین بیشترین هواپیماهای جنگی را در نزدیک به دو سال گذشته به سراسر خط جدایی غیررسمی با تایوان فرستاده است، چیزی که تایپه آن را کارزار ارعاب رئیس جمهور جدید تایوان، لای چینگ-ته می داند.

وزارت دفاع تایوان گزارش داد که 175 هواپیمای نظامی چین در ماه ژوئن از خط میانی تنگه تایوان عبور کردند.دیدگاهتان را بنویسید