محافظه کاران تایلندی بر سنای جدید تسلط دارند و فشار بر نخست وزیر را افزایش می دهند


بانکوک – محافظه کاران تایلند در آستانه تسلط بر سنای 200 عضوی جدید این کشور هستند و با کاهش محبوبیت، بر حزب حاکم دموکراسی خواه Pheu Thai به رهبری نخست وزیر Sretha Thawisin فشار وارد می کنند.

در انتخابات سه دور اخیر سنا در ماه گذشته، 123 کرسی، یعنی بیش از 60 درصد از کل، توسط قانونگذاران وابسته به حزب بومجایتا، یک گروه محافظه کار که سومین حزب بزرگ در مجلس سفلی است، به دست آورد. اولین نتایج از سوی کمیسیون انتخابات تا سه شنبه منتشر شد.دیدگاهتان را بنویسید