هند قانون کیفری جدید را علیرغم درخواست های مخالفان برای تاخیر معرفی می کند


دهلی نو – هند روز دوشنبه سه قانون کیفری جدید را برای جایگزینی قوانین باستانی دوران استعمار در یک بازنگری اساسی در سیستم عدالت کیفری خود تصویب کرد.

از نکات برجسته اصلاحات قانونی می توان به تعریف تروریسم برای اولین بار، لغو قانون شورش، که تحت حاکمیت بریتانیا برای زندانی کردن مبارزان آزادی استفاده می شد، و معرفی مجازات اعدام برای لینچ اراذل و اوباش اشاره کرد.دیدگاهتان را بنویسید