راهی برای مودی و هند در پیش است


یان برمر رئیس گروه اوراسیا و رسانه GZERO و نویسنده کتاب قدرت بحران: چگونه سه تهدید-و پاسخ ما- جهان را تغییر خواهند داد.

اگرچه حزب او به پیروزی قاطعانه ای که انتظارش را داشت نرسید، نخست وزیر نارندرا مودی برای سومین دوره پنج ساله نخست وزیر هند موفق شد.دیدگاهتان را بنویسید