یک رویکرد یکپارچه می تواند گسترش بیماری های حیوانی را در آسیا محدود کند


نینا جوشی معاون ارشد برنامه آسیا در Heifer International است که توسعه پایدار جامعه را از طریق حمایت از کشاورزی ترویج می کند.

چالش‌های بهداشتی در آسیا در رابط انسان‌ها، حیوانات و محیط‌زیست در دهه‌های اخیر به دلیل رشد جمعیت منطقه، از دست دادن تنوع زیستی، جنگل‌زدایی، تغییر شیوه‌های کشاورزی، تغییرات آب و هوا و تجارت بین‌المللی، مسافرت و تجارت تشدید شده است.دیدگاهتان را بنویسید