لینچ هند باعث ایجاد ترس و خشم در میان مسلمانان هند شده است


دهلی نو – چند هفته پس از انتخاباتی که در آن حزب ملی گرای هندو حاکم به لفاظی های مملو از نفرت متهم شد، مجموعه ای از قتل ها در هند باعث ترس و خشم در میان اقلیت مسلمان هند شده است.

تنش های مذهبی دیرینه در حالی افزایش یافته است که منتقدان دولت نارندرا مودی نخست وزیر را به نادیده گرفتن موج خشونت و نفرت علیه مسلمانان که حدود 14 درصد از جمعیت 1.4 میلیاردی هندوستان را تشکیل می دهند، متهم می کنند.دیدگاهتان را بنویسید