قرارداد Nippon Steel نشان می دهد که Japan Inc. باید M&A خارجی را بررسی کند


نوبوکا کوبایاشی مدیریت مصرف کنندگان ژاپنی گروه مشاوره استراتژی جهانی EY-Parthenon را بر عهده دارد. کایل لاولس رهبری گروه تجاری ژئواستراتژیک ژاپن در EY-Parthenon را بر عهده دارد.

شش ماه پس از اعلام برنامه‌های نیپون استیل برای خرید یو اس استیل، مخالفت سیاسی با این تصاحب یکی از معدود مسائل دو حزبی در واشنگتن است.دیدگاهتان را بنویسید