کنگره هند متعهد شد که با “حکومت فاشیستی” BJP مودی مبارزه کند


دهلی نو – راهول گاندی، یکی از فرزندان خاندان سیاسی نهروگاندی هند و یکی از چهره‌های ارشد حزب مخالف کنگره ملی هند، پنجشنبه با پیراهن سفید چوگان خود در یک نشست خبری حاضر شد و سخنرانی خود را با لبخند آغاز کرد.

«نخست وزیر، زمانی که من [may] بیایید بگوییم که از نظر روانی شکسته است. – و با شناخت شخصیت او، اداره چنین حکومتی برای او دشوار خواهد بود».دیدگاهتان را بنویسید