شرکت Aeon ژاپن 4000 کارگر خارجی ماهر را تا سال مالی 2030 استخدام می کند.


توکیو – نیکی دریافته است که خرده فروش پیشرو ژاپنی Aeon تا سال مالی 2030 در بحبوحه کمبود شدید نیروی کار در بخش خدمات غذایی ژاپن، 4000 کارگر خارجی ماهر را در سراسر گروه استخدام خواهد کرد.

گروه Aeon در حال حاضر حدود 1500 نفر را تحت برنامه Specified Skilled Worker ژاپن استخدام می کند که کارگران خارجی با مهارت های تخصصی در صنایع کم کار را هدف قرار می دهد. آنها عمدتاً در مشاغل مواد غذایی که سوپرمارکت های Aeon را تامین می کنند، کار می کنند.دیدگاهتان را بنویسید