زمستان سرمایه گذاری خطرپذیر در چین است، “بدترین” بازار خروج از IPO در دهه های اخیر


هنگ کنگ – عرضه های اولیه عمومی راکد و تنش های ژئوپلیتیک محیطی چالش برانگیز برای سرمایه گذاری خطرپذیر در چین ایجاد کرده است و شرکت ها و سرمایه گذاران را مجبور می کند به دنبال فرصت ها در جای دیگری باشند.

در شش ماه اول سال، ارزش کل IPO در سرزمین اصلی چین 84 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و به 32.5 میلیارد یوان (4.48 میلیارد دلار) رسید، در حالی که تنها 44 شرکت سهامی عام شدند که 75 درصد کاهش داشت. دیک کی، رئیس گروه خدمات بازار سرمایه Deloitte روز جمعه به خبرنگاران گفت: «سرعت عرضه در سه ماهه دوم بسیار کمتر است. شما اساساً هیچ معامله ای در ماه مارس و آوریل مشاهده نکردید.دیدگاهتان را بنویسید