اتحادیه اروپا به دنبال مشارکت امنیتی و دفاعی با ژاپن و کره جنوبی است


بروکسل – نیکی دریافته است که اتحادیه اروپا به دنبال مشارکت امنیتی و دفاعی با ژاپن و کره جنوبی است، اقدامی که می تواند منجر به پروژه توسعه مشترک گسترده تری در صنعت دفاعی شود.

یک مقام ارشد کمیسیون اروپا به نیکی گفت که محیط امنیتی در اروپا و آسیا به شدت در حال تغییر است. ما امیدواریم که برای همکاری نزدیک تر با ژاپن و کره جنوبی همکاری کنیم.دیدگاهتان را بنویسید