ژاپن استراتژی برای مقابله با کسری تجارت دیجیتال 33 میلیارد دلاری ارائه می کند


توکیو – ژاپن زنگ خطر را در مورد کاهش رقابت دیجیتالی و خروج ثروت به صدا درآورده است زیرا آخرین برنامه دولت خواستار جایگزینی سیستم های قدیمی و آموزش استعدادها در تلاش برای جبران عقب افتاده است.

نسخه برنامه سیاست اولویت برای اجرای جامعه دیجیتال برای سال مالی 2024 که در روز جمعه منتشر شد، اولین نسخه ای است که به “کسری دیجیتالی” ژاپن اشاره می کند که به دلیل افزایش هزینه ها برای مجوز نرم افزار، ذخیره سازی ابری و تبلیغات آنلاین در حال افزایش است. .دیدگاهتان را بنویسید