کشورهای اروپایی در حال تشدید تمرینات هوایی و دریایی در حیاط خلوت ژاپن و چین هستند


توکیو — کشورهای اروپایی نیروهای هوایی و دریایی بیشتری را برای مانورهای دفاعی با ژاپن به آسیا می فرستند و آنها را به چیزی که هنوز یک چالش امنیتی دور باقی می ماند نزدیک می کند: چین.

یک ناوشکن از نیروی دفاع شخصی دریایی ژاپن روز یکشنبه تمریناتی را با یک ناوگروه نیروی دریایی ترکیه انجام داد. اوایل این ماه، ناو هلندی در اولین تمرین مشترک هلند با یک ناوشکن MSDF قبل از رفتن به رزمایش بین‌المللی آتی ربات اقیانوس آرام به رهبری ایالات متحده در نزدیکی هاوایی شرکت کرد.دیدگاهتان را بنویسید