مشروب گران چینی Moutai منجر به عقب نشینی در بازار سهام شانگهای شد


شانگهای – سهام چین در آستانه یک سطح مهم روانشناختی قرار دارند زیرا در میان نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز هزینه‌های مصرف‌کننده از سود خود چشم پوشی می‌کنند.

شاخص شانگهای کامپوزیت در روز پنجشنبه با 0.4 درصد کاهش به 3005 واحد رسید. از 27 مارس زیر 3000 بسته نشده است.دیدگاهتان را بنویسید