ژاپن بار مالی کارگران مهاجر ویتنامی را کاهش خواهد داد


هانوی – به گفته افراد آشنا، آژانس همکاری بین المللی ژاپن (جایکا) با دولت ویتنام و سازمان بین المللی کار (ILO) همکاری خواهد کرد تا بار مالی کارآموزان سفر به ژاپن را کاهش دهد.

جایکا و شرکای آن مکانیسمی ایجاد خواهند کرد که کارفرمایان ژاپنی کارآموزان ویتنامی را ملزم می کند بیش از نیمی از هزینه های استخدامی را که توسط آژانس های ویتنامی که کارآموزان را جذب و به ژاپن می فرستند، پرداخت کنند.دیدگاهتان را بنویسید