فیلیپین چین را به “دزدی دریایی” در دریای چین جنوبی متهم می کند


مانیلا – فیلیپین روز چهارشنبه چین را به “دزدی دریایی” متهم کرد، زیرا مقامات دفاعی از جراحات و تجهیزات دزدیده شده پس از حادثه در دوم توماس شول، نقطه اشتعال در دریای مورد مناقشه چین جنوبی خبر دادند.

این حادثه روز دوشنبه در حالی رخ داد که پکن در تلاش برای مختل کردن یک ماموریت معمولی فیلیپین در پایگاه زیرزمینی خود بود. این چند روز پس از آن صورت می گیرد که چین شروع به اجرای قوانین داخلی کرد که به این کشور اجازه می داد “متجاوزان” را در داخل مرزهای خود بازداشت کند، از جمله ادعاهای دریایی ناشناخته و گسترده اش در دریای چین جنوبی.دیدگاهتان را بنویسید