شما نمی توانید بانک ژاپن را فقط از طریق صحبت جدی بگیرید


ویلیام پسک روزنامه‌نگار توکیویی برنده جایزه و نویسنده کتاب ژاپنی‌سازی: آنچه جهان می‌تواند از دهه‌های از دست رفته ژاپن بیاموزد است.

اقتصاددانان به مدت 25 سال بحث کرده اند که چگونه ژاپن می تواند از تله نقدینگی که در آن گرفتار شده است بگریزد، در حالی که حتی تهاجمی ترین سیاست پولی نتوانسته رشد و تقاضای داخلی را تحریک کند.دیدگاهتان را بنویسید