بیش از 40 درصد رستوران های زنجیره ای ژاپنی در حال گسترش در خارج از کشور هستند


توکیو — نظرسنجی Nikkei نشان می دهد که تقریبا نیمی از اپراتورهای رستوران های ژاپنی با مراکز فروش در خارج از کشور قصد دارند موارد بیشتری را در بحبوحه افزایش گرسنگی جهانی برای غذاهای ژاپنی اضافه کنند.

آنچه زمانی صنعتی متمرکز داخلی بود، اکنون به سرعت در حال گسترش در خارج از کشور به دنبال رشد است.دیدگاهتان را بنویسید