آسیا می تواند «بالاتر و طولانی تر» نرخ های آمریکا را تحمل کند.آسیا می تواند «بالاتر و طولانی تر» نرخ های آمریکا را تحمل کند.

دیدگاهتان را بنویسید