چگونه انحراف اروپا به راست بر دموکراسی های آسیایی تأثیر می گذارد


توکیو – اگر تاریخ اخیر راهنما باشد، تحولات سیاسی در اروپا در نهایت در آسیا موج خواهد زد و امنیت و ثبات آن را بی‌ثبات خواهد کرد، همانطور که هر دو جنگ جهانی قرن گذشته به خوبی نشان دادند.

جنگ سرد نیز از همین الگو پیروی کرد. پس از فرود آمدن پرده آهنین در اروپا پس از پایان جنگ جهانی دوم، تنش ها به آسیا گسترش یافت و شکاف بین غرب و بلوک شوروی را عمیق تر کرد.دیدگاهتان را بنویسید