سنای استرالیا خواستار قوانین سختگیرانه تر در مورد مشاوران “چهار بزرگ” است.


سیدنی – کمیته سنای استرالیا نظارت بیشتر بر چهار شرکت عمده مشاوره و قوانین جدید برای قراردادهای دولتی اعطا شده در این بخش را توصیه کرده است و سازمان ها را در یک “منطقه خاکستری” نظارتی فعالیت می کنند.

کمیته سومین و آخرین گزارش خود را روز چهارشنبه پس از تحقیقاتی که بر اثر یک رسوایی بزرگ تضاد منافع مربوط به کارمندان پرایس واترهاوس کوپرز آغاز شد، منتشر کرد.دیدگاهتان را بنویسید