رهبران گروه 7 قرار است تولید بیش از حد چین را برجسته کنند


توکیو — منابع دولتی ژاپن گفتند که انتظار می رود کشورهای گروه 7 در نشستی که روز پنجشنبه در ایتالیا آغاز می شود، نگرانی های خود را در مورد تولید بیش از حد در چین که ناشی از حمایت بیش از حد دولت است، مطرح کنند.

رهبران ایالات متحده، آلمان، ژاپن، فرانسه، بریتانیا، کانادا و ایتالیا همچنین در مورد مبارزه با کنترل صادرات چین بر روی مواد معدنی کلیدی از جمله گالیوم، ژرمانیوم و گرافیت و تقویت زنجیره تامین در بازار سه جانبه بحث خواهند کرد. جلسه روزانهدیدگاهتان را بنویسید