جهان نباید هدف 1.5 درجه سانتیگراد گرمایش جهانی را رها کند


مختار بابایف به عنوان رئیس بیست و نهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی که در ماه نوامبر در باکو، جمهوری آذربایجان برگزار می شود، منصوب شد. وی همچنین وزیر محیط زیست و منابع طبیعی آذربایجان است.

نه سال پیش، جهان در یک توافق بی سابقه برای پاسخ به تهدید تغییرات آب و هوایی گرد هم آمدند.دیدگاهتان را بنویسید