تحلیل: ابتکار کمربند و جاده شی جین پینگ مالزی را به یک جزیره ارواح تبدیل می کندتحلیل: ابتکار کمربند و جاده شی جین پینگ مالزی را به یک جزیره ارواح تبدیل می کند

دیدگاهتان را بنویسید