کومینتانگ فو تایوان به لای هشدار می دهد که با چین “دعوا نکند”.


تایپه — یکی از سرسخت ترین سیاستمداران اپوزیسیون تایوان به رئیس جمهور جدید لای چینگ ته نسبت به تمسخر چین هشدار داد و در مصاحبه ای اختصاصی با نیکی آسیا قول داد که قوانین بحث برانگیز را تصویب کند.

ما باید با همه کشورها دوست باشیم. ما می توانیم با آمریکا و ژاپن دوست باشیم، اما چرا باید با چین دشمنی کنیم؟ فو کان چی، رهبر حزب اپوزیسیون تایوان (KMT) با اشاره به اهمیت بازار چین برای صادرات تایوان گفت: لای منطق اشتباهی را با شروع مبارزه با نان و کره ما اتخاذ کرد.دیدگاهتان را بنویسید