بازار باید BOJ را برای نشانه هایی از انقباض کمی بررسی کند


توکیو – بانک مرکزی ژاپن در بحبوحه انتظارات مبنی بر اینکه با کاهش خرید اوراق قرضه به ضعف ین پاسخ خواهد داد و کمپین یک دهه برای تحریک اقتصاد با گسترش ترازنامه خود را معکوس می کند، این پنج شنبه و جمعه تشکیل جلسه می دهد.

جلسه بعدی بانک مرکزی آزمونی کلیدی برای توانایی کازوئو اوئدا رئیس کل بانک مرکزی برای همکاری با بازار و دولت پس از آن است که وی با اظهاراتی پس از جلسه سیاست گذاری قبلی در 25 و 26 آوریل، نوسانات شدیدی را در بازار ارز ایجاد کرد.دیدگاهتان را بنویسید