از چین تا سنگاپور، «شکاف‌های» سیاست‌های هوش مصنوعی در آسیا برای کسب‌وکارها دردسر ایجاد می‌کند


سنگاپور – به گفته کارشناسان حقوقی، تحلیلگران صنعت و خود شرکت ها، رویکرد تکه تکه آسیا به مقررات هوش مصنوعی، عدم اطمینان را برای شرکت هایی که به دنبال استقرار این فناوری در سراسر منطقه هستند، افزایش می دهد.

دولت‌ها از چین تا سنگاپور در پیروی از قوانین منطقه‌ای تردید دارند و به جای آن سیاست‌های هوش مصنوعی متناسب با برنامه‌های ملی خودشان را انتخاب می‌کنند.دیدگاهتان را بنویسید