چین و ژاپن برای نفوذ در کربن زدایی آسیای جنوب شرقی رقابت می کنند


توکیو – کشور محصور در خشکی آسیای جنوب شرقی لائوس در خط مقدم تغییر پویایی در آسیا قرار دارد زیرا استراتژی های کربن زدایی کشورهای مختلف – از جمله ژاپن – با طرح کمربند و جاده چین برای ایجاد نبردی برای نفوذ درگیر شده است.

رودخانه مکونگ از فلات تبت در چین سرچشمه می گیرد، از سرزمین اصلی آسیای جنوب شرقی می گذرد و به دریای چین جنوبی در ویتنام می ریزد. ردیابی یکی از شاخه های فرعی در لائوس به نیروگاه برق آبی Nam Ngiep 1 منتهی می شود که توسط شرکت Kansai Electric Power ژاپن و دیگران ساخته و اداره می شود.دیدگاهتان را بنویسید