قانون سختگیرانه اخراج از روز دوشنبه در ژاپن اجرایی می شود


توکیو – قانون بازنگری شده مهاجرت ژاپن از روز دوشنبه اجرایی می شود و به این کشور اجازه می دهد پناهجویان معلق را اخراج کند.

بر اساس سیستم فعلی، ژاپن نمی تواند افرادی را که در انتظار درخواست پناهندگی هستند، اخراج کند، حتی اگر درخواست های قبلی رد شده باشد. سیستم جدید به افرادی که سه بار یا بیشتر برای وضعیت پناهندگی درخواست داده اند، اجازه می دهد که اخراج شوند، مگر اینکه دلایل منطقی برای تایید ارائه شود.دیدگاهتان را بنویسید