رسوایی تست تویوتا 18 میلیارد دلار از ارزش بازار آن پاک کرد


ناگویا، ژاپن – پس از اینکه یک رسوایی ایمنی در این هفته علنی شد و سرمایه گذاران مدیریت این گروه را زیر سوال بردند، ارزش بازار تویوتا موتور حدود 2.9 تریلیون ین (18.5 میلیارد دلار) کاهش یافت.

تویوتا روز دوشنبه پس از تحقیقات داخلی به دستور وزارت حمل و نقل ژاپن، به تخلفات در تست های ایمنی برای صدور گواهینامه مدل اعتراف کرد. قیمت سهام این خودروساز تا روز چهارشنبه سه روز متوالی کاهش یافت و 5 درصد از ارزش خود را از دست داد. سهام در روز پنجشنبه کمی بهبود یافت، اما در روز جمعه دوباره سقوط کرد.دیدگاهتان را بنویسید