این شرکت سرمایه گذاری آمریکایی از پیشنهاد خرید شرکت ژاپنی Sun Corp خبر داد.


ناگویا، ژاپن — شرکت سرمایه گذاری ایالات متحده True Wind Capital Management پیشنهاد مناقصه ای را برای شرکت سازنده تجهیزات ارتباطی ژاپنی Sun Corp که روز دوشنبه اعلام شد، با هدف دستیابی به 19 درصد از سهام، راه اندازی کرده است.

قیمت پیشنهادی 4400 ین (28.04 دلار) به ازای هر سهم است که 19 درصد بیشتر از بسته شدن روز جمعه است. مدت خرید تا 22 تیرماه ادامه خواهد داشت. True Wind گفت که هدف از خرید کمک به افزایش ارزش شرکت Sun Corp است. در دراز مدتدیدگاهتان را بنویسید