به روز رسانی مطالب:

  • رفع باگ‌های مربوط به پارامترها، حرکات پایانی و مهارت‌های سلاح‌های سلاح‌های بدست آمده با شکست دادن شوالیه‌های تاریکی
  • رفع اشکال برای رسیدگی به در دسترس بودن آلات موسیقی I در مغازه ها

منبع: Tactics Ogre Reborn