نظارت بر تاکسی سنگاپور می تواند قانون رقابت را نقض کند


سنگاپور – ناظر رقابت ایالت-شهر روز پنجشنبه اعلام کرد، برنامه Grab برای به دست آوردن سومین اپراتور بزرگ تاکسی سنگاپور، رقابت بین پلتفرم های رقیب را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و موقعیت غالب آن را در بازار تقویت می کند.

در حکم قبلی، کمیسیون رقابت و مصرف سنگاپور گفت که این تصاحب به احتمال زیاد موقعیت غالب Grab را تحکیم و تقویت می کند و رقابت را در بازار سواری کاهش می دهد، که نقض قانونی است که ادغام های ضدرقابتی را ممنوع می کند.دیدگاهتان را بنویسید