راه آهن آسیای مرکزی ارتباط جدیدی بین چین و اروپا ارائه می دهد


شبکه ریلی سراسر آسیای مرکزی به تدریج در حال شکل گیری است که به دلیل علاقه به دور زدن نقاط حساس ژئوپلیتیکی مانند روسیه و دریای سرخ است.

چین، ازبکستان و قرقیزستان ماه گذشته توافقنامه ای را درباره پروژه راه آهن برای اتصال سه کشور امضا کردند که قرار است ساخت آن در ماه اکتبر آغاز شود.دیدگاهتان را بنویسید