تولید ناخالص داخلی ژاپن در ماه می به دلیل مصرف ضعیف 0.1 درصد کاهش یافت: JCER


توکیو – بر اساس برآوردی که روز سه شنبه توسط مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن منتشر شد، اقتصاد ژاپن در ماه می نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش یافت زیرا مصرف ضعیف خصوصی منجر به اولین انقباض آن از ژانویه شد.

مصرف خصوصی که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل می دهد، پس از افزایش 0.5 درصدی در ماه آوریل، 0.4 درصد کاهش یافت. این اندیشکده در گزارش ماهانه خود گفت: «از آنجایی که تورم همچنان بالاست، احساسات مصرف کننده خانوارها ممکن است ضعیف شود.دیدگاهتان را بنویسید