هند با کاهش اشتهای چین تقاضای غذا را افزایش می دهد: گزارش


توکیو بر اساس برآوردهای اخیر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، هند در دهه آینده با تغییر روندهای اقتصادی و جمعیتی، چین را به عنوان رهبر تقاضای جهانی غذا پیشی خواهد گرفت.

بر اساس گزارش چشم انداز کشاورزی تهیه شده توسط فائو و سازمان همکاری اقتصادی، انتظار می رود مصرف محصولات کشاورزی، از جمله خوراک دام و سوخت، از نظر کالری طی دهه منتهی به سال 2033 به طور متوسط ​​1.1 درصد در سال رشد کند. . و توسعه (OECD).دیدگاهتان را بنویسید