نیروهای دفاع شخصی ژاپن نیمی از استخدام خود را از دست داده اند


توکیو – نیروهای دفاع شخصی ژاپن حدود نیمی از تعداد پرسنل جدید برنامه ریزی شده برای سال مالی 2023 را استخدام کرده اند که این امر به دلیل تشدید رقابت با بخش خصوصی و کاهش نرخ زاد و ولد در این کشور با مشکل مواجه شده است.

بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت دفاع در روز دوشنبه، SDF قصد داشت 19598 پرسنل جدید اضافه کند اما فقط 9959 نفر را استخدام کرد – فقط 51 درصد از هدف و پایین ترین رقم تا کنون.دیدگاهتان را بنویسید