یکی از زیرمجموعه های تویوتا نسبت به نقض قانون پیمانکاری فرعی هشدار داد


توکیو — کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن روز جمعه به یکی از شرکت های تابعه تویوتا موتور که معاملات ناعادلانه ای با 94 پیمانکار فرعی منعقد کرده است، از جمله برخی از آنها را مجبور به نگه داشتن یونیفرم بدون پرداخت غرامت، هشدار داد.

کمیسیون دریافت که تویوتا سفارشی سازی و توسعه، شرکتی که تویوتا موتور 90.5 درصد از سهام آن را دارد، قانون پیمانکاری فرعی ژاپن را که هدف آن حفظ تجارت منصفانه و محافظت از سود پیمانکاران فرعی است، نقض کرده است.دیدگاهتان را بنویسید