ژاپن به زنجیره تامین آنتی بیوتیک یارانه پرداخت می کند تا تاثیر آن بر چین کاهش یابد


توکیو — ژاپن به زودی به حمایت از صنعت آنتی بیوتیک داخلی خود به عنوان بخشی از تلاش دولتی-خصوصی برای کاهش تأثیر زنجیره تامین سنگین خود بر چین اقدام خواهد کرد.

این اقدامات برای تولید کنندگان مواد فعال سوبسید ارائه می کند. یک طرح تدارکات دولتی نیز برنامه ریزی شده است. برنامه جدید از قبل در سال مالی جاری ایجاد خواهد شد.دیدگاهتان را بنویسید