سنگاپور از شرکت های تایوانی تقلید می کند که از سرمایه گذاران چینی دوری می کنند


سنگاپور – شرکت‌های تایوانی حمله جادویی را در سنگاپور به راه انداخته‌اند و سرمایه‌گذاران را در این شهر-دولت تعقیب کرده‌اند، زیرا تهدیدهای مداوم چین در میان تنش‌های تنگه‌ای، خطر جذب بازارهای چین را افزایش می‌دهد و توجه را به مرکز آسیای جنوب شرقی جلب می‌کند.

دست‌کم دو هیئت تایوانی در ماه آوریل پس از پیروزی لای چینگ‌ته از حزب دموکراتیک پیشروی حامی حاکمیت جزیره در انتخابات ریاست‌جمهوری تایوان در ماه آوریل از سنگاپور دیدن کردند. پکن لای را مشکل ساز می داند.دیدگاهتان را بنویسید