اندونزی نمونه هایی از ژاپن، چین و هند می گیرد


جاکارتا – اندونزی به دنبال تخصص در کشورهای آسیایی برای برنامه تغذیه مدارس در سراسر کشور است که دولت بعدی قصد دارد اجرا کند، در حالی که ژاپن به دنبال کمک به توسعه منابع انسانی و ایجاد امکانات برای این پروژه عظیم است.

وزیر دفاع و رئیس جمهور منتخب پرابوو سوبیانتو، که در اکتبر جایگزین جوکو ویدودو خواهد شد، قبل از انتخابات ریاست جمهوری فوریه متعهد شد که برای کاهش سوءتغذیه، ناهار و شیر رایگان را برای 78.5 میلیون دانش آموز در حدود 400000 مدرسه در سراسر کشور فراهم کند. و توقف موارد تاخیر رشد.دیدگاهتان را بنویسید