قدرت های میانی معماران جدید نظم جهانی هستند


دینا پتی جلال، سفیر سابق اندونزی در ایالات متحده، بنیانگذار و رئیس جامعه سیاست خارجی اندونزی و رئیس شبکه تحقیقاتی قدرت میانه است.

گفتمان عمومی در مورد امور بین الملل به طور معمول به ظهور چین به عنوان نشانه ای از نظم جهانی در حال ظهور اشاره می کند.دیدگاهتان را بنویسید