جهان پس از مناظره ریاست جمهوری آمریکا نگران است


با وجود نیاز بی‌سابقه به رهبری، بسیاری از رای‌دهندگان آمریکایی پس از اولین مناظره ریاست‌جمهوری، جایی که دو نامزد رودررو شدند، ناآرام ماندند.

جو بایدن، مسن‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ، در 81 سالگی، با صدایی خشن و راه رفتن تلو تلو تیز هوشیاری داشت. به عنوان مثال، پاسخ او در مورد بدهی ملی به طور واضح به سؤالی که از او پرسیده شد، پاسخ نداد.دیدگاهتان را بنویسید